کنار دوستای خوبم سامی راد عزیزم تنظیم کننده ی درجه یک و امیررضا واثق عزیزasdasdasdda a daskdhasjk sdasd sahkdashkdsj